cert2cert1Dokumenty i certyfikaty dopuszczające płyty warstwowe do zastosowania:

  • Aprobata Techniczna – Instytut Techniki Budowlanej
  • Znak Certyfikacji – Wyrób Budowlany – Instytut Techniki Budowlanej
  • Certyfikat Zgodności – Instytut Techniki Budowlanej
  • Świadectwo o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej płyty warstwowej – Państwowy Zakład Higieny
  • Atest Higieniczny – Państwowy Zakład Higieny